L.G.S.:Liselere Giriş Sınavı

L.G.S.; 8. sınıf öğrencileri için yapılan merkezi ortak sınavın kısa adıdır. Merkezi ortak sınavın yapılacağı dersler;

Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Yabancı Dil
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

L.G.S. merkezi ortak sınavlar kapsamında;


* Okul notlarının herhangi bir etkisi yoktur.
* Yıl sonunda toplam 6 ortak sınav yapılmaktadır.
* Her ortak sınavda Türkçe, Matematik ve Fen ve Teknoloji derslerinden 20 soru, T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden 10 soru sorulmakta ve bu sorular çoktan seçmelidir.
* L.G.S. ortak sınavları 2019 yılında, haziran ayının ilk haftasında yapılmıştır.
* L.G.S. ortak sınavları hafta sonunda tek günde, 2 oturum olarak yapılmaktadır. öğrenciler ilk oturumda 4 sözel, ikinci oturumda 2 sayısal sınava girmektedirler.
* Sorular sınav öncesinde işlenen konulardan çıkmaktadır.
* önceki yıllarda yapılan sınavlardan farklı olarak yanlış yapılan sorular doğru soruları götürmektedir.
* Her öğrenci olağan üstü haller haricinde kendi okulunda sınava girmektedir.
* Geçerli bir mazeret nedeni ile sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı yapılmaktadır.
* Mazeret sınavları her okulda değil Milli Eğitim Müdürlüklerince belirlenecek okullarda yapılmaktadır.

L.G.S. Merkezi Ortak Sınavlarının Değerlendirilmesi;


* Her ortak sınav 100 üzerinden puanlandırılmaktadır. Tıpkı okulda girmiş olduğumuz yazılılar gibi.
* Merkezi ortak sınav puanı 900 üzerinden
* Yerleştirmeye esas puan ise 500 üzerinden hesaplanmaktadır.